HİDROLİK

TEKNOLOJİLERİ

Hayvancılık için hidrolik sistemlerin gerçekleştirilmesi

CMP, hayvancılık için komple tesisat ve ısıtma sistemleri tasarlar ve gerçekleştirir.

Proje şunları içerir:

  • Genel su temin sistemi;
  • Su ısıtmaya özel önem veren hayvan içme suyu sistemi;
  • Gerekli teknolojik ekipmanların (süt dolabı, sağımhane, sağım robotu) temizliği için sıcak su sistemi;
  • Çeşitli üretim süreçleri yönetimi için komple ısıtma istasyonu;
  • Olası ek odaların hijyenik ve sıhhi tesisleri (soyunma odaları, banyolar, ofisler).
  • Mevcut çiftliklerde içme suyunun ısıtılması
  • Mevcut enerji kaynaklarının kullanımı
  • Biyogaz tesisleri tarafından üretilen ısının kullanımı
  • Basınçlandırma grupları
Havalandırma sistemleri

Kişiye özel hizmet

Ön inceleme sırasında CMP, tüm müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayabilecek teknik özelleştirilmiş sistemimiz için gerekli olan tüm önemli verileri toplar.