TECHNOLOGIE

WENTYLACYJNE

Zalety wentylacji

Wentylacja w oborze to jeden z podstawowych elementów pozwalających zapewnić zwierzętom warunki bytowe i zdrowotne na odpowiednim poziomie oraz utrzymać je w takiej kondycji, która sprzyja ich optymalnemu wzrostowi, wydajności i reprodukcji. Najlepsze rozwiązanie w kwestii wentylacji wymuszonej oferują wentylatory sufitowe, zwane destryfikatorami, które sprawiają, że podmuch powietrza w miesiącach letnich obniża temperaturę odczuwalną, a w miesiącach zimowych odprowadza gorące powietrze z powrotem do gleby. Odpowiednia wentylacja jest niezbędna, aby utrzymać zwierzęta w dobrej kondycji zdrowotnej zwłaszcza poprzez:

  • Oddalanie szkodliwych gazów pochodzących z procesów metabolicznych i fermentacji obornika;
  • Usuwanie cząstek i drobnoustrojów w powietrzu;
  • Usuwanie nadmiaru oparów wodnych;
  • Zapewnianie koniecznego natlenienia;
  • Rozpraszanie ciepła i zmniejszanie poprzez to spożycie wody pitnej.

Destryfikatory CMP zostały zaprojektowane w oparciu o wiedzę specjalistyczną, aby sprzyjać efektywnej cyrkulacji powietrza, zapewniając gospodarstwom rolnym najlepsze rozwiązania w tym zakresie.

Destryfikatory CMP

Zefiro Line

Ø 0.8m - 7m

VS Line

Ø 0.8m - 7m

Systemy chłodzenia

Gdy wentylacja jest niewystarczająca, można zastosować zwilżanie.

Wentylacja w obszarach stolu paszowego oraz poczekalni może być wspomagana przez systemy zraszania CMP,
Zraszanie i wentylacja działają w sposób połączony, aby zmaksymalizować rozpraszanie ciepła zwierząt, poprzez predefiniowane cykle, w których jedna minuta moczenia występuje naprzemiennie z sześcioma minutami wentylacji: konieczne jest zapewnienie pełnego zwilżenia przez sierść krowy do skóry.

Dysze zraszaczy są oddalone od siebie o 2,1 metra. Krople muszą mieć dużą średnicę i nie powinny być nebulizować.

Previous slide
Next slide

Wybierz spośród dostępnych opcji i odkryj cechy naszych produktów.

Obsługa dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta

Podczas wstępnych oględzin, CMP zbiera wszelkie istotne dane niezbędne dla naszego działu technicznego, aby zaprojektować instalację dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta i sprostać jego oczekiwaniom.